Drobečková navigace

Úvod > FAQ

FAQ


Vlastnosti dřeva

Více

Publikováno 11. 1. 2022 6:14

Výhřevnost dřeva

Stěžejním pojmem je výhřevnost. Základní jednotkou výhřevnosti, která je nejčastěji používaná u paliv, je MJ/m3 nebo MJ/kg. Laicky řečeno nám tato jednotka ukazuje kolik tepla z daného dříví můžeme získat, resp. Kolik tepla dané palivo při spálení uvolní. Odvíjí se především od druhu dříví, jeho kvality a vlhkosti.

Více

Publikováno 11. 1. 2022 6:14

Měrná hmotnost dřeva

O hmotnosti netřeba dlouho mluvit. Je však potřeba dát si pozor na jednotky vůči kterým se hmotnost vztahuje, viz výše. Obecně platí, že tím tvrdší dříví, tím větší fyzikální hustota a tím větší hmotnost a také i objemová výhřevnost.

Více

Publikováno 11. 1. 2022 6:13

Skladování dřeva

V tomto článku se dozvíte nejen to, že dřevu déšť vůbec nevadí, ale také proč rozhodně nepřekrývat dřevo plachtou a proč skládat polínka kůrou dolů.

Více

Publikováno 11. 1. 2022 6:13

Vlhkost dřeva na topení

Vlhkost ovlivňuje výhřevnost nezávisle na druhu dřeva. Čím je vlhkost vyšší, tím menší je výhřevnost, ale proč? Je to způsobeno tím, že část uvolněného tepla ze spalovaného dříví je využita pro odpařování vody ze dřeva. Topit mokrým dřevem se zkrátka nevyplatí.

Více

Publikováno 11. 1. 2022 6:13