Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Vlhkost dřeva na topení

Vlhkost dřeva na topeníVlhkost a její vliv na výhřevnost

Vlhkost ovlivňuje výhřevnost nezávisle na druhu dřeva. Čím je vlhkost vyšší, tím menší je výhřevnost, ale proč? Je to způsobeno tím, že část uvolněného tepla ze spalovaného dříví je využita pro odpařování vody ze dřeva. Topit mokrým dřevem se zkrátka nevyplatí. Čerstvé dříví má vlhkost kolem 50%, sušené zhruba 20%. Uměle lze dosušit na cca 5-8%. Rozdíly ve výhřevnosti jsou opravdu veliké.

V tabulce je uveden příklad na měkkém dřevě.

vlhkost

výhřevnost

váha

1%

18,56 MJ / kg

355 kg

10%

16,40 MJ / kg

375 kg

20%

14,28 MJ / kg

400 kg

30%

12,18 MJ / kg

425 kg

40%

10,10 MJ / kg

450 kg

50%

8,10 MJ / kg

530 kg

Rychlost hoření palivového dříví, popelnatost a účinnost

Jak efektivně topit? Pokud bude dřevo rychle hořet, dosáhneme vysoké teploty, ale velká část tepla unikne komínem. Pokud budeme topit pomalu zvyšujeme popelnatost a tedy podíl nevyužitého paliva. Doporučujeme tedy po rozhoření dřeva omezit tah kamen, nejlépe komínivou klapkou nebo alespoň regulací přívodu vzduchu, případně optimální kombinací obou. Při dohořívání (hned jak začne teplota klesat) pak zase tah zvyšovat až na maximum, aby palivo vyhořelo co nejlépe. Vhodný je teploměr s vysokým rozsahem pro sledování teploty.

Nesmíme zapomenout na to, že základem je topit suchým dřevem. U čerstvého dřeva s vysokou vlhkostí nám spoustu tepla spotřebuje právě odpaření vody aby dřevo mohlo hořet.

Shrnutí

I když se zdá být rozdíl výhřevnosti mezi jednotlivými druhy dřeva velký, ve výsledku (jak jsme si dokázali pod tabulkou výhřevnosti dřevin) je v přepočtu na kg výhřevnost všech druhů dříví přibližně stejná. Výhřevnost různých dřevin se tak liší pouze v předpočtu na objem. Ceny palivového dříví jsou od tohoto také odvozovány.

Například

Pokud koupíme 10 prms topolu, bude mít výhřevnost zhruba 28434MJ, vážit 1960 kg a stát 6500Kč =0,100 Kč/MJ

Pokud koupíme 6 prms dubu, bude mít výhřevnost 28826 MJ, vážit 1980 kg a stát 6900Kč = 0,104 Kč/MJ

Ve výsledku jde tedy především o ostatní vlastnosti dříví, jako právě jeho objem, rychlost hoření a popelnatost, ... Každý zákazník se musí rozhodnout a především si zkusit, co mu vyhovuje více. Také jednotlivé kamna, kotle a krby spalují vždy lépe jeden druh dříví než druhý. Rozdíly nemusí být veliké, ale při celosezóním vytápění se celkový rozdíl již může projevit.

Především u dopravy palivového dříví je objem podstatná vlastnost.

Upozornění - tento text není odborný článek. Je záměrně psán pro pochopení problematiky pro běžné uživatele, nelze jej tedy citovat a odvolávat se na poznatky zde uvedené. Tabulkové hodnoty čerpány z publikací: Energie a trvale udržitelný rozvoj společnosti - Karel Muntinger, Využití biomasy pro energetické účely - ČEA