Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Výhřevnost dřeva

Výhřevnost dřevaVýhřevnost paliv

Stěžejním pojmem je výhřevnost. Základní jednotkou výhřevnosti, která je nejčastěji používaná u paliv, je MJ/m3 nebo MJ/kg. To znamená milion Joulů (jednotka energie) na metr krychlový nebo kilogram. Objemovou výhřevností je myšleno právě MJ/m3.

Laicky řečeno nám tato jednotka ukazuje kolik tepla z daného dříví můžeme získat, resp. Kolik tepla dané palivo při spálení uvolní. Odvíjí se především od druhu dříví, jeho kvality a vlhkosti.

Pozor - pro porovnání jednotlivých druhů dřevin se výhřevnost musí vztahovat k objemu (MJ/m3 - objemová výhřevnost). Pokud by se vztahovala na jednotku hmotnosti (MJ/kg) - příliš mnoho informací pro porovnání nezískáme - viz níže.

Tabulka výhřevnosti různých paliv.

palivo

výhřevnost

palivové dříví

13,12 MJ / kg

benzín

43,59 MJ / kg

olej

42,61 MJ / kg

svítiplyn

14,50 MJ / m3

hnědé uhlí

10-17 MJ / kg

černé uhlí

21-31 MJ / kg

papír

14,11 MJ / kg

co

28-37 MJ / kg

Tabulka výhřevnosti dřevin.

dřevina

výhřevnost

topol

6540 MJ / plm

dabovat

11050 MJ / plm

kniha

10830 MJ / plm

habr

10970 MJ / plm

Akát

11850 MJ / plm

smrk

7350 MJ / plm

borovice

9250 MJ / plm

jídle

8040 MJ / plm

olše

8260 MJ / plm

-plm = plnometr (Kubík)